Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski:

 

 

https://www.facebook.com/szkolapodsawowa2/