Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w ramach usług edukacyjnych polegających na dodatkowym nauczaniu uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Połczyn-Zdrój w ramach zadania p.n. „Podnoszenie kompetencji kluczowych i poziomu nauczania podstawowego i gimnazjalnego w gminie Połczyn-Zdrój"

-indywidualne zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-doradztwo edukacyjno – zawodowe

– zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia – zakres zajęć: zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia informatyczno – techniczne

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia – zakres zajęć: zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języka polskiego

– zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia – zakres zajęć: zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języka obcego

– zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia – zakres zajęć: zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczno – przyrodnicze

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – zakres zajęć: zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze podnoszące kompetencje społeczne

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – zakres zajęć: zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z informatyki

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – zakres zajęć: zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka obcego

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – zakres zajęć: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – zakres zajęć: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przyrody

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – zakres zajęć: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – zakres zajęć: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki