Katyń

W 78 rocznicę zbrodni katyńskiej władze miasta, starostwa, kombatanci, reprezentacja wojska polskiego, młodzież szkół połczyńskich złożyli hołd pomordowanym w Lesie Katyńskim. 

Zbrodnia katyńska - kwalifikowane jako zbrodnia komunistyczna rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21.768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska).