„Śmierć zawsze przychodzi nie w porę, każda, a ta szczególnie, ponieważ dotyka nas wszystkich”

 

„Śmierć zawsze przychodzi nie w porę, każda, a ta szczególnie, ponieważ dotyka nas wszystkich”

 

Dnia 3 maja 2019 r. odeszła do wieczności śp. Ewa Kloc

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Połczynie-Zdroju

Dyrektor Naszej Szkoły

Pani Dyrektor Ewa Kloc, zawsze uśmiechnięta, życzliwa i optymistycznie nastawiona do świata
i ludzi. Kochała swoja pracę, a dobro dziecka zawsze było dla niej najważniejsze. Mimo pełnienia funkcji dyrektora nigdy nie zrezygnowała z pracy z uczniami. Wymagała od innych, ale przede wszystkim wymagała od siebie. W ostatnim czasie była dla nas wzorem niebywałej dzielności, kiedy mimo zaawansowanej choroby i towarzyszącemu jej cierpienia starała się pełnić swoje obowiązki wzorowo.

 

Taka Ją zapamiętamy.

Będzie nam Jej brakowało.

 

Wartę honorową przy zdjęciu Pani Ewy Kloc - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Połczynie-Zdroju, do dnia pogrzebu, będą pełnili uczniowie klas
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Połczynie-Zdroju

Cześć Jej pamięci