Aktualności

09 czerwca 2017 11:40 | Aktualności

Informacja do rodziców uczniów klas III i VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

Przeprowadzone konsultacje z rodzicami uczniów klas III i VI nie dały jednoznacznej odpowiedzi, co do miejsca realizacji obowiązku szkolnego ich dzieci od 1 września 2017 roku.
W dniu 8 czerwca 2017 roku odbyło się wspólne posiedzenie Radnych Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju oraz Członków „Zespołu ds. Organizacji Oświaty w Gminie Połczyn-Zdrój”.
Na posiedzeniu, zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w drodze głosowania podjęto decyzję, aby w roku szkolnym 2017/2018 uczniów klas III i VI  podzielić według obwodów odpowiednio do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Połczynie-Zdroju.
Listy uczniów wskazujące miejsce realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 będą wywieszone w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Połczynie-Zdroju w dniu 12 czerwca 2017 roku.

Spotkania rodziców i uczniów klas III i VI odbędą się:

- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Połczynie-Zdroju – datę podamy w najbliższym terminie

- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Połczynie-Zdroju w dniu  21 czerwca 2017 roku o godzinie  15.30

Przeczytano: 158 razy. Wydrukuj|Do góry