Aktualności

22 czerwca 2018 08:46 | Aktualności

Program "Dobry start" w gminie Połczyn-Zdrój

Już wkrótce rusza rządowy program „Dobry start”, w ramach którego w związku z rozpoczęciem przez dziecko nauki w szkole przysługiwać będzie rodzicowi jednorazowo 300 zł. Świadczenie przysługuje do 18. roku życia dziecka lub do 20., jeśli kontynuuje naukę w szkole – liczy się wiek dziecka w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna ono kolejny rok szkolny. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych górną granicę stanowi 24. rok życia. Świadczenie nie zostanie przyznane w przypadku dzieci rozpoczynających rok szkolny w „zerówce”, szkole dla dorosłych, szkole policealnej oraz szkole wyższej. Dla tej formy wsparcia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

               Za realizację programu w naszej gminie odpowiada Burmistrz Połczyna-Zdroju, natomiast nabór wniosków, ich rozpatrywanie oraz wypłata przyznanego wsparcia prowadzone będą  przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

               Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku. Można to zrobić, wykorzystując wniosek elektroniczny dostępny za pośrednictwem bankowości elektronicznej większości banków lub poprzez stronę www.empatia.mrpips.gov.pl . Zaletą tej drogi jest możliwość złożenia wniosku już od 01.07.2018 r. oraz wygoda i oszczędność czasu.

               Wnioski w formie tradycyjnej przyjmowane będą od 01.08.2018 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju przy ulicy Koszalińskiej 8a, na pierwszym piętrze, tj. w komórce zajmującej się również obsługą programu 500+ i świadczeń rodzinnych. Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek: 10.00 – 17.00

wtorek: 10.00 – 15.00

środa- piątek: 7.15 – 13.00

               Druki wniosków dostępne będą od lipca br. w wersji papierowej w tymże dziale MGOPS lub w wersji do pobrania na stronie www.mgopspolczyn.pl .

               Do poprawnego i sprawnego wypełnienia wniosku potrzebne będą następujące dane: numery PESEL wnioskodawcy i dzieci, numer konta bankowego, nazwa i adres szkoły, adres e-mail, na który doręczona zostanie informacja o przyznaniu świadczenia.

               Ostateczny termin na złożenie wniosku, bez względu na formę, upływa 30.11.2018 r.

               Opiekunowie dzieci pozostających w pieczy zastępczej w sprawie wypłaty świadczenia „Dobry start” powinni kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Połczynie-Zdroju przy ulicy Koszalińskiej 8a, który w ich przypadku będzie odpowiedzialny za realizację zadania.

               Więcej informacji nt. rządowego programu „Dobry start” dostępnych jest na stronie www.mpips.gov.pl/DobryStart .

Przeczytano: 124 razy. Wydrukuj|Do góry