Aktualności

25 września 2018 12:49 | Aktualności

KONKURSU „CHORĄGIEWKA ZE ŚWIĘTYM”

„CHORĄGIEWKA  ZE ŚWIĘTYM”

REGULAMIN KONKURSU

 

Konkurs zostanie przeprowadzony

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Połczynie-Zdroju

w dniach 1-31 października 2018 roku.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 

Uczestnikami Konkursu „CHORĄGIEWKA  ZE ŚWIĘTYM” mogą być dzieci i młodzież klas 1–8 i 3 klasy Gimnazjum.

Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

 1. klasy 1–2
 2. klasy 4–5
 3. klasy 7–8 i 3 klasa Gimnazjum.

 

CELE KONKURSU:

 

 • Rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży postaciami świętych.
 • Pogłębienie wiedzy o świętych oraz umiejętności poszukiwania informacji o nich.
 • Rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych.
 • Promocja dzieci i młodzieży utalentowanej i prezentacja ich twórczości plastycznej mieszkańcom miasta Połczyna-Zdroju.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną dowolną techniką. Do prac należy dołączyć informację z następującymi danymi autora: imię, nazwisko, klasa.
 2. Prace konkursowe należy dostarczać katechetom w Szkole Podstawowej nr 2
  w Połczynie-Zdroju w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2018 r.
 3. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW

 

 1. W dniach 20-24 października br. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w librusie oraz w gablocie szkolnej dn. 25.10.2018 r.
 3. Przewiduje się przyznanie trzech wyróżnień w każdej kategorii wiekowej. Osoba, która zajmie I miejsce otrzymuje punkty dodatnie i ocenę z przedmiotu w kategorii „konkurs”. Pozostali uczniowie otrzymują ocenę cząstkową z przedmiotu.
 4. Prezentacja prac odbędzie się podczas spotkania z okazji Wszystkich Świętych dnia 31 października 2018 r. w godzinach popołudniowych. (Szczegółowa informacja zostanie podana uczestnikom konkursu).

Przeczytano: 321 razy. Wydrukuj|Do góry