Ogłoszenia

25 września 2018 12:05 | Ogłoszenia

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnymi egzaminie maturalnym w 2019...

czytaj więcej »

25 września 2018 12:05 | Ogłoszenia

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (FORMUŁA OD ROKU SZKOLNEGO 2018/2019) Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty...

czytaj więcej »

25 września 2018 12:03 | Ogłoszenia

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: uczniowie niepełnosprawni; uczniowie niedostosowani społecznie; uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym; osoby niebędące obywatelami...

czytaj więcej »

24 września 2018 08:09 | Ogłoszenia

Terminy egzaminów ósmoklasisty

15 kwietnia 2019r. - język polski 16 kwietnia 2019r. - matematyka 17 kwietnia 2019r. - język obcy

czytaj więcej »

19 grudnia 2016 13:20 | Ogłoszenia

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2018/2019

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych –...

czytaj więcej »

26 września 2016 09:44 | Ogłoszenia

Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego na egzamin gimnazjalny

Do dnia 30 września 2018r. uczniowie klas trzecich i klas ósmych zobowiązani są do złożenia u wychowawców klas deklaracji dotyczących wyboru języka obcego nowożytnego.

czytaj więcej »